Group 59

Česta pitanja (FAQ)

Najčešće postavljena pitanja

Distribucija neadresirane pošte

1. Nudite li i uslugu kontrole distribucije?

Kontrola distribucije letaka sastavni je dio svakog dogovorenoga posla. Kontrola je uvijek zajednička (po jedan predstavnik od strane klijenta i Letak Medie) i najavljuje se unaprijed te obuhvaća područje koje je do trenutka kontrole distribuirano. Ako se distribucija radi više dana, kontrola se dogovara za svaki dan posebno.

2. Imate li pristup ažurnim podacima o kućanstvu?
3. Dostavljate li letke i vikendom i praznicima?

Tisak

1. Možete li napraviti i tisak letaka?
2. Može li se kod vas naručiti dizajn letaka?
3. Koji je postupak narudžbe?

Kataloger

1. Koje je minimalno razdoblje promocije u Katalogeru?
2. Na kojim pozicijama stoji kataloger?
3. Koje dimenzije promo-materijala možemo staviti u Kataloger?

Sva pitanja

1. Imate li pristup ažurnim podacima o kućanstvu?

Letak Media u svakom trenutku raspolaže s ažurnim podacima o broju kućanstava na području čitave Republike Hrvatske.

2. Koji je postupak narudžbe?
3. Za koje vrijeme možemo započeti posao nakon postizanja dogovora?
4. Nudite li i uslugu kontrole distribucije?
5. Dostavljate li letke i vikendom i praznicima?
6. Može li se kod vas naručiti dizajn neadresiranih promidžbenih publikacija, kataloga i letaka?
7. Možete li i tiskati letke?
8. Je li moguće dostaviti neadresiranu promotivnu poštu na dostavna mjesta?
9. Zašto ste bolji od ostalih pružatelja usluga?
10. Koji je minimalno razdoblje promocije u Katalogeru?
11. Na kojim pozicijama stoji Kataloger?
12. Koje dimenzije promo-materijala možemo staviti u Kataloger?

Naši klijenti

Predajte upit

Naći ćemo najbolje rješenje za vas.